— Tā visa ir mūsu vēsture. Laiks to atcerēties. —

Žurnāls "Latvijas Noklusētā Pagātne"

 Izdevums par Latvijas vēstures mazzināmām lappusēm: izcilu cilvēku dzīvesstāsti, nozīmīgu pagātnes notikumu aizkulises, aizmirstas laikmeta parādības un ikdienas ainiņas, sarunas ar ievērojamiem latviešu vēsturniekiem un retas foto liecības. 

 Tā visa ir mūsu vēsture. Laiks to atcerēties.

 

  • Iznāk kopš: 2022. gada
  • Periodiskums: 4 reizes gadā