— Kas Jauns avīze —

Kas Jauns Avīze

Nozīmīgākie notikumi politikā, ekonomikā un sociālajā sfērā. Intervijas, kriminālhronika, praktiski padomi, krustvārdu mīklas, TV programma, horoskopi, anekdotes. 

  • Tirāža: 16 000
  • Iznāk kopš 2013. gada 15. februāra
  • Periodiskums: reizi nedēļā
  • maris.pukitis@rigasvilni.lv

Abonēšana

Avīzes DEMO VERSIJA