— Mīklas —

Mīklas

Izdevniecības Rīgas Viļņi žurnālu ''Mīklas'' izvēlas erudīti un zinātkāri lasītāji, kas alkst pārbaudīt savas zināšanas un atmiņu. Mini mūsu mīklas un esi kāds no laimīgajiem naudas balvu ieguvējiem! Katrā numurā vairāk nekā 40 dažnedažādu mīklu!

Tirāža: 10 000

Iznāk kopš: 2014. gada aprīļa

Periodiskums: reizi divos mēnešos

sanita.steinberga@rigasvilni.lv

Abonēšana