— Vakances —

Izdevniecībā Rīgas Viļņi šobrīd strādā vairāk kā simts dažādu profesiju pārstāvji. Visvairāk cilvēku darbojas izdevumu un portālu redakcijās – žurnālisti, redaktori, fotogrāfi un maketētāji. Izdevniecībā ir arī sava abonēšanas daļa, mārketinga daļa, grāmatvedība, reklāmas un komercprojektu daļa.


 •  
  Valdes priekšsēdētāja
 •  
  Finanšu direktors
 •  
  Pārdošanas daļas vadītājs
 •  
  Pārdošanas un mārketinga daļas vadītājs
 •  
  Ražošanas vadītājs
 •  
  Mārketinga projektu vadītājs
 •  
  Tirgus analītiķis
 •  
  Loģistikas speciālists
 •  
  WEB maketētājs / mākslinieks
 •  
  Jurists
 •  
  Personāla daļas vadītājs
 •  
  Biroja vadītājs
 •  
  Sekretāre
 •  
  Korporatīvo klientu projektu vadītājs
 •  
  Automobiļa vadītājs
 •  
  Apkopēja
 •  
  Vecākais grāmatvedis
 •  
  Atbildīgais grāmatvedis
 •  
  Finanšu direktora asistents
 •  
  Grāmatvedis
 •  
  Reklāmu maketētājs
 •  
  Reklāmas daļas vadītājs
 •  
  Reklāmas daļas administrators
 •  
  Reklāmas projektu vadītājs
 •  
  Korporatīvo projektu vadītājs
 •  
  Komercdaļas projektu vadītājs
 •  
  Vecākais komercprojektu vadītājs
 •  
  E-reklāmas konsultants
 •  
  E-reklāmas projektu vadītājs
 •  
  E-reklāmas daļas vadītājs
 •  
  IS administrators
 •  
  Portāla administrators
 •  
  Fotogrāfs
 •  
  Telemārketinga speciālists
 •  
  Galvenais redaktors
 •  
  Korektors / literārais redaktors
 •  
  Žurnālists
 •  
  Maketētājs
 •  
  Redaktors
 •  
  Tehniskais redaktors
 •  
  Modes / stila redaktors
 •  
  Interneta redaktors (portāla)
 •  
  Fotoarhīva vadītājs
 •  
  Abonēšanas daļas speciālists
 •  
  Abonēšanas projektu vadītājs
 •  
  Praktikants/-e