— Rekvizīti —

 

 

Nosaukums: SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi
Reģistrācijas numurs: 40003363975
Adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV - 1050
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV35HABA0551003837677
Tālrunis: (+371) 67842577
Fakss: (+371) 67842578
E-pasts: birojs@rigasvilni.lv