— Mēs —

Sadarbība, cilvēciskas attiecības un smaids ir mūsu komandas spēks!
Izdevniecības darbinieku aktivitāte manāma ne tikai darba telpās, bet arī ārpus tām.

 • Svinam izdevumu dzimšanas dienas

  Žurnālu, laikrakstu un portālu dzimšanas dienas arī ir mūsu svētki. Kā tradīcija...

 • Priecājamies par paveikto

  Protam apvienot patīkamo ar lietderīgo!

 • Dodam iespēju

  Rādām priekšzīmi mūsu profesiju potenciālajiem, jaunajiem pārstāvjiem. Viņi neēno...

 • Mīlam kārtību

  Atbalstām un palīdzam sakopt apkārtni ikgadējā Lielajā talkā!

 • Esam sportiski

  Piedalāmies sabiedriskās aktivitātes un aizraujošos pasākumos Latvijā!